Panel uživatele

Ochrana osobních údajů

  • jsme stale s vami
  • koloběžky Galaxy
  • rudy

Ochrana osobních údajů - GDPR

 

Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, a to zejména: jména, příjmení, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, bydliště nebo sídla, adresy pro doručování, telefonního čísla a e-mailové adresy, (dále jen „osobní údaje").

Osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání, telefonní číslo, email) od kupujícího nejsou neposkytnuty, nemůžeme uzavřít smlouvu.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má kupující právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování. Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, právo na přenositelnost údajů. Kupující má právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je Filip Horák, IČ: 45184429, se sídlem Osmek 516/1, Přerov, 75002.
Kontaktní údaje správce jsou : Filip Horák, se sídlem Osmek 516/1, Přerov, 75002, telefon: 603944462, email: info@sapabike.cz.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě a nebudou jinak zveřejněny. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací (účetní). Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Ochrana osobních údajů při používání Smartsupp chatu:

Data z chatu používáme pouze k odpovídání otázek zákazníků a řešení jejich problémů.

Osobní údaje zpracovává Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 (dále jako "Smartsupp") jako zpracovatel osobních údajů pro majitele webových stránek, který je správcem osobních údajů. Smartsupp zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR. Informace o tom, jak Smartsupp chrání a zpracovává osobní údaje můžete najít na www.smartsupp.com/cs/privacy. Zpracování vašich osobních údajů je potřebné k poskytnutí zákaznické podpory. Pokud máte dotazy ohledně zpracování osobních údajů, nebo chcete vyžádat nebo smazat vaše osobní údaje, kontaktujte prosím majitele webových stránek.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info